Terminarz zapisów do Żłobka na okres od 1 września 2020

Terminy

 

 Działania

6 kwietnia 2020

Weryfikacja wniosków złożonych w systemie.

15 kwietnia 2020

Podanie do wiadomości rodziców/opiekunów prawnych dzieci zakwalifikowanych do Żłobka na okres od 1 września 2020 r.

16-29 kwietnia 2020

Składanie wydrukowanych z systemu wniosków oraz wymaganej dokumentacji dodatkowej w sekretariacie Żłobka.

5 maja 2020

Opublikowanie listy dzieci przyjętych do Żłobka na okres od 1 września 2020 r.

31 sierpnia 2020

Ostateczna weryfikacja złożonych wniosków, sprawdzenie danych potwierdzających spełnienie kryterium przyjęcia dziecka do Żłobka (statusu zatrudnienia rodziców).

 

Uwaga!

Po 1 września każdego roku, rekrutacja na wolne miejsca odbywa się w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty uwolnienia miejsca w Żłobku, według kolejności wynikającej z listy wyświetlanej przez system, z uwzględnieniem wieku dziecka oraz kwalifikacji do określonej grupy wiekowej.

Podstawa prawna: § 2.8 Regulaminu zapisów elektronicznych do Żłobka w Strzelcach Opolskich.


 
Wszelkie prawa zastrzeżone strony internetowe katowice