Harmonogram zapisów w roku 2018

Terminy

 

 

13 kwietnia

Weryfikacja wniosków złożonych w systemie.

17 kwietnia

Opublikowanie, zgodnie z zasadą określoną w Statucie Żłobka, na tablicy ogłoszeń listy dzieci zakwalifikowanych do Żłobka.

18-28 kwietnia

Składanie wydrukowanych z systemu wniosków oraz wymaganej dokumentacji dodatkowej w sekretariacie Żłobka.

30 kwietnia

Opublikowanie listy dzieci przyjętych do Żłobka na okres od 1 września 2018 r.

 


 
Wszelkie prawa zastrzeżone strony internetowe katowice